Samenwerking

binnen de organisatie

Doelstelling

Afstappen van de silo-werking en de transversaliteit verhogen

Praktisch

De relationele intelligentie vergroten. Samen beslissingen leren nemen. Op een andere manier uw teamvergaderingen beheren.

Afbeelding
Coaching d'entreprise

« Elke individuele intelligentie ontstaat uit de collectieve samenwerking van miljarden hersencellen; elke collectieve intelligentie ontstaat uit de samenwerking van meerdere individuen. » 
Edgar Morin

Samenwerken is deelnemen, meedoen aan een gemeenschappelijke taak, bijdragen, participeren

DEFINITIE

Als je er goed over nadenkt, druist de traditionele organisatie van bedrijven ergens in tegen de wetten van de natuur. We hebben de limieten bereikt van een manier om naar de wereld te kijken en te voorspellen hoe de gebeurtenissen verder zullen verlopen.

In feite zijn ecosystemen nooit lineair georganiseerd, en zelfs niet in een enkele kring. Vandaag maakt het idee van de transversaliteit opmars, en transversaliteit houdt automatisch ook de noodzaak in om samen te werken.

AFSTAPPEN VAN HET SILO-DENKEN. ECHT EN CONCREET INVESTEREN IN DE LOGICA VAN PARTNERSCHAP

BIJ BUTTERFLY&CO

benaderen we de relatie met onze klanten als een (h)echt partnerschap
 

Onze aanpak

Onze bedrijfscoaches begeleiden u om ruimte voor expressie te creëren, stellen nieuwe manieren voor om met situaties om te gaan aan de hand van een werkwijze waar alle partijen baat bij hebben, en nodigen iedereen uit om mee te denken.

Dit zijn enkele ijkpunten om binnen uw team aan de samenwerking te sleutelen :

  • In alle openheid inzicht krijgen in de processen die leiden tot de gewenste werkwijze. Zo komen elementen aan het licht die, al zijn ze onzichtbaar, toch in de problematiek meespelen.
  • Leren observeren, naar jezelf kijken en zien hoe je functioneert. Dit helpt om voorgoed een nieuw soort samenwerking te creëren die komaf maakt met oude gewoontes.
  • De sociocratische besluitvorming aanleren. Die toont teams hoe ze collectief beslissingen kunnen nemen zonder tot stemming over te gaan. Het gaat om een techniek waardoor teams beter samenwerken: een gezamenlijke inspanning, met gemeenschappelijke doelstellingen.
  • Elke medewerker aanleren om op een gezonde manier te functioneren en de rollen te begrijpen die in een onderneming aanwezig zijn. Zo vorm je een hecht team.
  • Conflictbeheersing implementeren via verschillende types van coaching.
  • Leren om samen na te denken, op alle niveaus, in plaats van op een hiërarchische manier.
  • Leren om frustraties op een gezonde manier te communiceren en emoties te beheersen. Eerder de emotionele intelligentie aanscherpen dan de rationele.
  • Meetings op een andere manier beheren door rollen en verantwoordelijkheden te delen.
  • Collectieve intelligentie ontwikkelen binnen uw onderneming.
Afbeelding
Butterfly and Co

Zin om te zien wat een lerende 360°-samenwerking betekent?

IN EEN GROEP CURSISTEN DIE ZICHZELF VOORUITSTUWEN, BEGELEID DOOR LERAAR-COACHES

Zin om de tools voor samenwerking onder handen te nemen? Om te ontdekken wat onze professionele coaching en onze coaching-methodes voor managers inhouden? Volg onze opleidingen en coachings overal in België, Frankrijk, Luxemburg, Zwitserland en andere plaatsen in Europa.

Bezoek onze academy

We hebben talrijke werkinstrumenten ontwikkeld

OM U TE HELPEN BIJ HET PROCES. HIER VINDT U ENKELE "TOOLFICHES"

Getuigenissen

ONZE BEGELEIDING HEEFT HAAR NUT AL BEWEZEN

Afbeelding
Témoignage de la RTBF pour le coaching d'entreprise par Butterfly&CO
Sylvain Fontaine
Estelle Kuperschmidt
RTBF

Het verandert alles!

“ We hebben elk van ons welzijnsteams samengesteld en de methodes van collectieve intelligentie toegepast. Bij de eerste meetings was ik nerveus. Ik had mezelf onder druk gezet en ik dacht dat ik alles in goede banen moest leiden. In de loop van de meetings heb ik echter begrepen dat de technieken van collectieve intelligentie veel druk wegnamen en ervoor zorgden dat de meetings soepeler verliepen.
In het team hebben we samen een kader vastgelegd: respect, welwillendheid, niemand onderbreken, vertrouwelijkheid, geen gsm,…
In de loop van de meetings is onze manier van vergaderen ook steeds meer volwassen geworden. We aanvaarden dat we niet altijd dezelfde mening hebben over een thema maar kunnen dat zonder agressiviteit onder woorden brengen. En de kers op de taart: we hebben allemaal meer en meer verantwoordelijkheden gekregen. De rollen werden verdeeld, de teamverantwoordelijke is niet de persoon die de meeting leidt, iemand waakt erover dat we de timing van de orde van de dag respecteren, de teamleden nemen initiatieven buiten de meetings.
‘Voor ons werkt het, maar ik zie niet hoe onze managers, bepaalde van mijn collega’s of de vakbondsvergaderingen die methodes zullen aanvaarden.’ Die vrees hadden we allemaal, de welzijnscoördinatoren en -teams. ”