EU-AVG (GDPR)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) is een wet rond het privéleven, uitgevaardigd door de Europese Unie (EU). De wet slaat op alle ondernemingen ter wereld met ingang vanaf 25 mei 2018. Het reglement bepaalt de manier waarop een organisatie de persoonlijke gegevens van EU-burgers moet verwerken of gebruiken, ook de organisaties die zich buiten de EU bevinden.

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die op zichzelf of in combinatie met andere gegevens de identiteit van een persoon verklappen.

Butterfly&CO BV vindt het essentieel om het nodige respect te tonen voor uw persoonlijke gegevens. We streven ernaar om ze in overeenstemming met de wetgeving te verwerken, op een legale, trouwe en transparante manier.

Bent u klant, potentiële klant, leverancier of onderaannemer van Butterfly&CO BV?

Over het algemeen slaan we de volgende gegevens op:

 • voornaam
 • naam
 • bedrijf/organisatie
 • professioneel postadres (straat, huisnummer, postcode, plaats en land)
 • telefoonnummer (vaste lijn en/of gsm)
 • e-mailadres
 • URL-adres van website
 • BTW-nummer
 • soort bestelde dienstverlening of goederen
 • data en bedragen van de transacties

Deze informatie wordt opgeslagen in een gegevensbasis op een beveiligde interne server van Butterfly&CO BV, beschermd door een firewall. De gegevens worden ook opgeslagen in een gegevensbasis die verbonden is met het gebruik van ODOO, de software voor online offertes en facturatie, en in de boekhoudsoftware Popsy.

Butterfly&CO BV gebruikt de persoonlijke gegevens die u met ons deelt enkel om:

 • onze uitwisselingen te verzekeren tijdens de opdrachten die ons aanbelangen
 • administratieve dossiers op te stellen die noodzakelijk zijn voor het goede verloop van onze werkrelaties (offertes, facturatie, administratieve post, antwoorden op uw diverse vragen)
 • de newsletters van Butterfly&CO te versturen (informatie over onze activiteiten, uitnodigingen voor onze evenementen, promoties en nieuwtjes, nieuwjaarswensen en wedstrijden van Butterfly&CO BV)

In geen geval bezorgen we de gegevens aan, of delen ze met, derde partijen zonder voorafgaand akkoord van uw kant, behalve wanneer we daartoe gedwongen zijn om onze opdrachten uit te voeren.

U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw gegevens en ze aan te passen of te schrappen via het e-mailadres info@butterflyandco.eu. Via datzelfde adres kunt u altijd bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens voor marketing of uw abonnement op de newsletters annuleren.

Butterfly&CO BV slaat uw persoonlijke gegevens op zonder beperking in de tijd, zolang onze werkrelatie eist dat we met elkaar in contact kunnen blijven. Als onze werkrelatie tot een einde komt, staat het u vrij om uitdrukkelijk te vragen dat we uw persoonlijke gegevens wissen. In bepaalde gevallen moeten we daarbij echter een wettelijk voorgeschreven termijn respecteren die rekening houdt met de richtlijnen die bijvoorbeeld de fiscale administratie ons oplegt.
 
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens bij Butterfly&CO BV is Emmanuelle Boelens. De sociale zetel van onze onderneming is gevestigd in de Kroninglaan 129 te 1200 Brussel.

U komt gewoon langs op de website van Butterfly&CO BV?

Dan nodigen we uit om de pagina’s ‘Privéleven' en 'Algemene voorwaarden' van onze website te raadplegen.