Vertrouwen scheppen

TUSSEN DE MEDEWERKERS

Doelstelling

Een vertrouwensband smeden tussen uw werknemers, op lange termijn. Het is een absolute voorwaarde voor de goede functionering van uw onderneming.

Praktisch

Een samenwerkingssysteem dat de communicatie tussen de leden van het team bewerkstelligt.

We hebben het hier over de menselijke relaties die nodig zijn om gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken.

Afbeelding
Accompagnement en entreprise

« Anders gesteld: vertrouwen scheppen betekent tijd verspillen om er te winnen »
(dixit Charles)

Hoe schep je een vertrouwensband binnen
een onderneming?

Met elkaar praten, vragen stellen, belangstelling koesteren voor elkaar, leren om elkaar te vertrouwen…

Dat niveau van vertrouwen moet aanwezig zijn in een onderneming, zowel op persoonlijk vlak als collectief. Met andere woorden, zowel binnen elk team als tussen de verschillende teams.

We trekken dit proces op gang op bedachtzame en duurzame wijze, door de synergiën tussen de competenties van elke medewerker in de verf te zetten.

Het belang van vertrouwen binnen een onderneming hoeft niet meer aangetoond te worden. Maar we moeten het wel grondig verankeren in uw waardensysteem.
 

HET GEBEURT ZOALS IN ELKE RELATIE:
COMMUNICATIE IS HET UITGANGSPUNT.

Het team consolideren

Vertrouwen zal zorgen voor de consolidatie van uw teams. Dat zal een positieve invloed hebben op het welzijn binnen uw onderneming en op de resultaten van uw activiteiten.

Hoe meer uw werknemers werken met vertrouwen en in goede verstandhouding, hoe vlotter u uw doelstellingen zal halen.

Vertrouwen volgens Butterfly&CO

Wij zijn van mening dat vertrouwen cruciaal is vanaf het moment dat we beslissen om ons te engageren bij een klant. 

We werken in alle vertrouwelijkheid en creëren een “veilige” omgeving waarin iedereen zich kan uitspreken, zijn wensen uiten en zijn visie op vertrouwen beleven.

Onze coaches beginnen met groepsvergaderingen of workshops, live of virtueel, altijd met een moment van insluiting, een gewoonte die u snel zal overnemen.

Het gaat erom een andere kant van onszelf te laten zien: praten over de dingen die we graag hebben en doen, over wie we zijn, ons parcours, wat ons bezighoudt,…

ONZE AANPAK ZAL EEN ONMISBAAR EN ESSENTIEEL VOEGMIDDEL NAAR BOVEN BRENGEN BINNEN UW ONDERNEMING: VERTROUWEN.
U ZAL SNEL INZIEN HOE BELANGRIJK
DAT IS.

Het gaat erom een andere kant van onszelf te laten zien: praten over de dingen die we graag hebben en doen, over wie we zijn, ons parcours, wat ons bezighoudt,…

We tonen onze menselijkheid aan iedereen en dat schept een band.

Eenmaal die basis gelegd is, kan de groep een eigen werkkader scheppen. Dat betekent dat het team de voorwaarden uitwerkt die ervoor zorgen dat iedereen zich veilig genoeg voelt om vlotter het achterste van zijn tong te laten zien.

Meningsverschillen blijven, maar de conflicten zullen met wederzijds respect afgehandeld worden en het vertrouwen eerder versterken dan schenden.

Conflictbeheer maakt effectief ook deel uit van onze aanpak.

 

Afbeelding
Vision et accompagnement d'entreprise

Wil u een vertrouwensband smeden met mensen die u niet kent? Wil u de tools aanleren om dat ook te doen in uw eigen onderneming?

 

Hier vindt u onze opleidingen

 

We hebben talrijke werkinstrumenten ontwikkeld

OM U TE HELPEN BIJ HET PROCES. HIER VINDT U ENKELE "TOOLFICHES"

Getuigenissen

ONZE BEGELEIDING HEEFT HAAR NUT AL BEWEZEN

Afbeelding
Témoignages de la Banque Degroof Petercam - Accompagnement en entreprise
Degroof Petercam
Belgie
Director

De ervaring met Butterfly&CO

“Mijn ervaring is dat onze samenwerking met Butterfly&CO een muur van vertrouwen heeft gebouwd in mijn team. We hebben steen per steen de nodige ingrediënten op elkaar gestapeld om iedereen in het team vertrouwen in te boezemen.”