CSR

Afbeelding

Butterfly&CO vindt het belangrijk om verantwoordelijk om te gaan met 

ONZE SOCIALE, ECOLOGISCHE EN ECONOMISCHE VOETAFDRUK 

 

Butterfly&CO is een bedrijf dat in de professionele wereld werkt aan het transformeren van relaties en organisaties naar meer menselijkheid, meer autonomie, meer gezondheid en prestaties.
Net als onze cliënten zijn wij op weg als maatschappelijke actor.


Wij durven het bedrijf van morgen te zijn! 

Wij werken actief aan de ontwikkeling van onze MVO-dimensie om meer bij te dragen aan sociale en milieuvraagstukken en onze verantwoordelijkheid serieus te nemen.

 

Om actoren te zijn in onze bedrijfsvoering:

 • We werken aan BCorp certificering. Dit proces daagt ons uit en stimuleert ons om te kijken hoe wij op vijf belangrijke dimensies (bestuur, werknemers, gemeenschap, klanten, milieu) functioneren in onze huidige configuratie en ook met verbeteringsdoelstellingen. Dit proces nodigt ons uit onszelf te transformeren.
 • Wij zijn actief lid van The Shift association, het trefpunt voor duurzame ontwikkeling in België. Wij stellen onze tijd en vaardigheden ter beschikking van de vereniging en haar leden.

 

Om actoren zijn in onze interventies:

 • Wij ontwikkelen onze interventies in de niet-marktsector:
  • Wij werken actief samen met Cool@School, een vereniging van coaches die zich, net als wij, tot taak hebben gesteld de emotionele en relationele vaardigheden vanaf de lagere school te ontwikkelen, door leerkrachten en schoolleiding te begeleiden. http://coolatschool.be
  • Wij werken als een team samen met instellingen die zorg dragen voor mensen met een handicap om hen te ondersteunen in hun collectief functioneren.
  • Op individuele basis geven onze coaches gratis hun tijd om organisaties of individuen te ondersteunen.
 • Wij schenken alle opbrengsten van onze evenementen aan verenigingen die ons na aan het hart liggen, zoals in 2018 "Ensemble et différents", een vereniging in de Alpes-de-Haute-Provence die mensen met en zonder handicap samenbrengt.
 • Wij geloven in de kracht van autonomie, wij interveniëren in onze missies om onze cliënten te leren vissen in plaats van hen vis te geven. Wij faciliteren gemeenschappen om collectieve intelligentie te voeden. Het gaat erom de transformatiebeweging naar de wereld van morgen te verdichten en uit te breiden.

 

Innoveren met Scholarshift:

 • Wij zijn er trots op dat wij in 2021 het Scholarshift Fund hebben opgericht om onze interventies op een bredere manier aan te bieden aan actoren met beperkte financiële middelen.
 • Het werkingsprincipe is dat elke deelnemer aan de regeling zijn aandeel neemt in een cofinanciering :
  • De financiële middelen komen van Butterfly&CO, de teamcoaches, huidige klanten, prospects of partners met wie wij samenwerken.
  • De winnaars van het fonds krijgen niet alleen een volledige en gemotiveerde aanvraag, maar ook een deel van hun reis gefinancierd.
 • De fondsen wordt beheerd door een toewijzingsraad met beheerders van buiten Butterfly&CO.
 • De fondsen zijn gebruikt :
  • of medefinanciering van deelnemers aan de Butterfly&CO schoolprogramma's (voornamelijk Shiftmaker en Personal Vision Quest).
  • of om interventies in de niet-marktsector mogelijk te maken.

 

Afbeelding

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding
Bloc Scholarshift NL

 

 

 

 

 

Afbeelding
RSE