CSR

Afbeelding

Butterfly&CO vindt het belangrijk om verantwoordelijk om te gaan met 

ONZE SOCIALE, ECOLOGISCHE EN ECONOMISCHE VOETAFDRUK 

Wat is MVO (CSR)?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (of Corporate Social Responsibility) bundelt de activiteiten die een onderneming op touw zet om zich duurzaam te ontwikkelen, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak.

In de jaren 1950 begonnen bepaalde bedrijfsleiders in de Verenigde Staten het idee naar voor te schuiven dat ondernemingen zich verantwoordelijk moeten gedragen zodat iedereen er collectief beter van wordt. 

Vandaag heeft de verantwoordelijke visie een nieuwe dimensie gekregen voor bedrijven: niet alleen is de wetgeving geëvolueerd en moeten ze daar rekening mee houden, maar hun verantwoordelijkheid wordt ook afgewogen aan de impact van hun commerciële activiteiten.

De reputatie van een onderneming hangt tegenwoordig niet langer enkel samen met hoe goed ze functioneert. Een bedrijf krijgt ook pas respect op alle niveaus als het zijn grondbeginselen in de praktijk omzet.

Butterfly&CO en MVO

Om dat te bereiken, houden we vast aan een proces van constante verbetering :

  • We werken actief samen met Cool@School.
    Cool@School is een vereniging van coaches die, net zoals wij, emotionele en relationele vaardigheden wil ontwikkelen bij kinderen, leerkrachten en directies. 
  • We hebben als doel gesteld om CO2-neutraal te worden en we schakelen professionele hulp in om alle aspecten van onze activiteiten aan te passen aan die doelstelling.
  • We zijn actieve leden van de vereniging The Shift, een ontmoetingsplaats voor duurzame ontwikkeling in België. In die context stellen we onze competenties ter beschikking om content te leveren.
  • Op individueel vlak maken onze coaches zich vrij om organisaties en personen gratis te begeleiden. Ze nemen ook deel aan projecten die hen nauw aan het hart liggen.
  • We bieden onze klanten ook de mogelijkheid om een beurssysteem te financieren dat kansen schenkt aan potentiële ShiftMakers.
  • We storten de opbrengsten van onze evenementen door naar verenigingen en goede doelen.
  • We geloven in de kracht van autonomie. We bouwen relaties met onze klanten waarin hun autonomie centraal staat. We geven hen toegang tot een netwerk, zodat de collectieve intelligentie ook zonder ons verder kan groeien.

WE HEBBEN ALS DOEL GESTELD OM CO2-NEUTRAAL TE WORDEN

Afbeelding
RSE