Onze ‘ShiftMaker’-school

EEN TRAJECT VAN VERANDERING

Afbeelding

De school van de transformatie

LEER ONS KENNEN, WORD AUTONOMER EN EEN STUWENDE KRACHT VAN TRANSFORMATIE

Welk traject stellen we voor?

Onze opleidingen zijn bedoeld als doorgedreven identiteitstrajecten, op zoek naar betekenis. Ze kunnen bij ons of in uw onderneming georganiseerd worden, en mikken op een shift in de onderneming of een meer persoonlijke transformatie.

Onze opleidingen richten zich evenzeer tot de houding als de aanpak. Ze leren iedereen (kaderlid, HR, veranderingsmanager, coach,…) voortdurend de link te leggen tussen de theoretische inzichten over de praktijk en de praktische toepassing van de theorie.
 

Ons ShiftMaker-traject

Traject

ShiftMaker niveau 1

Begin het avontuur van de identiteitstransformatie

ShiftMaker niveau 1

Traject

Begin het avontuur van de identiteitstransformatie

De wereld is voortdurend in beweging en in beloop. De mens moet dus zelf ook evolueren.

Dit traject richt zich tot diegenen die voelen dat transformatie nodig is en die willen deel uitmaken van het raderwerk dat de verandering tot stand brengt.

We stellen u voor om samen met ons de wereld van de ShiftMakers binnen te stappen…

Wat zal u leren?

 • Een houding verwerven waarmee u rustig een relatie kan onderhouden in een klimaat van verandering
 • Uw emotionele en relationele intelligentie ontwikkelen
 • Uw zelfvertrouwen vergroten om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die u zal tegenkomen
 • In staat zijn om een diagnose te stellen van de groepsprocessen en ze begeleiden om de stijl van een team te doen evolueren
 • De belangrijkste stappen van samenwerking en het management van een groep begrijpen
 • Uzelf beter leren kennen

Modaliteiten:

 • 4 modules van 2,5 dagen
 • 1 groep opgedeeld in paren
 • 3 supervisiemomenten
 • 1 waarderingsmodule van 2 dagen (op vrijwillige basis).

Prijs : 5.825 € per persoon en zonder btw, voor zelfstandigen en ondernemingen met minder dan 50 werknemers
             6.750 € per persoon en zonder btw, voor ondernemingen met meer dan 50 werknemers

Download het volledig programma

Ik begin aan mijn transformatie

U kan uw opleiding ShiftMaker hier beëindigen, maar we bieden ook de mogelijkheid om naar niveau 2 te stijgen: de transformatie zelf.

Traject

ShiftMaker niveau 2

Transformeer als ShitftMaker uw organisatie

ShiftMaker niveau 2

Traject

Transformeer als ShitftMaker uw organisatie

Tijdens deze nieuwe opleiding in 5 modules kan u verder aan uzelf werken om uw houding van ShiftMaker te verfijnen. We kijken meer bepaald naar de transformatie van uw bedrijfscultuur en de governance.

U ontdekt hier een groot aantal innovatieve tools die u helpen in uw ontwikkeling op drie vlakken: individueel, collectief en organisatorisch.

Wat zal u leren?

 • Een bedrijfscultuur transformeren, en waarden en een gemeenschappelijke bedrijfsvisie naar voren brengen
 • De identitaire dimensie van een groep doen evolueren: hoe samen meer autonoom en medeverantwoordelijk zijn?
 • Zelfsturende teams managen
 • Werken met collectieve intelligentie, uw governance doen evolueren (bevrijde onderneming, holacratie,…)

Modaliteiten : 

 • 5 modules van 2,5 dagen
 • 4 werkgroepen
 • 4 collectieve supervisies
 • 1 zelfevaluatieproces, uitgewerkt in medeverantwoordelijkheid.

Prijs :  

 • 6.850 excl. BTW per persoon (zelfstandigen en bedrijven met minder dan 50 werknemers)
 • 7.950 excl. BTW per persoon (bedrijven met meer dan 50 werknemers) 

Download het volledige programma

Ik zet mijn transformatie verder

 

Module

Zoektocht naar een persoonlijke visie

Kom professioneel tot bloei

Zoektocht naar een persoonlijke visie

Module

Kom professioneel tot bloei

In deze module begeleiden we personen in hun zoektocht naar zingeving. Wat zijn de dingen die zij echt zinvol vinden, die perfect bij hen aansluiten en die ervoor zullen zorgen dat ze op professioneel vlak zullen openbloeien?

Het gaat om een module (met verblijf) van 3,5 dagen, wat u de tijd en de ruimte geeft om even stil te staan en :

 • Bewust te worden van uw eigen identiteit
 • De samenhang te vergroten tussen wie u bent en wat u doet
 • Uw projecten en ideeën nieuw leven in te blazen
 • De vlakken waarop u uitblinkt te identificeren en te versterken
 • De vinger te leggen op de dingen waarmee u zich herbront en voedt, en die ten volle te beleven

Prijs : 1.600 € per persoon en zonder btw + 550 € zonder btw voor het verblijf (vol pension, gedeelde kamer)

Volledige kosten en programma

Ik schrijf me in

Module

Groepssupervisie

Pas de methodes en raadgevingen toe

Groepssupervisie

Module

Pas de methodes en raadgevingen toe

U weet wat collectieve intelligentie in een bedrijf precies inhoudt maar u wil graag nog bijkomende raadgevingen en werkmethodes om de aanpak correct toe te passen op uw eigen onderneming?

Deze module is ontworpen om u hierbij te helpen.

Concreet is dit de gelegenheid om even de pauzeknop in te drukken en afstand te nemen. Om uw dagelijkse praktijk van nabij te bekijken en te verrijken, en om de diagnose die u gesteld hebt te verfijnen. Het is de gelegenheid om onverkende mogelijkheden te zoeken en uit te testen, uit uw eenzaamheid te stappen en uzelf gerust te stellen. Tenslotte is het de mogelijkheid om uw houding als groepsbegeleider verder te ontwikkelen.

Deze module neemt 4 halve dagen in beslag. U zult de volgende thema’s onder de loep nemen:

 • Het kader van uw dagelijkse praktijk verdiepen
 • Leren afstand nemen van de dagdagelijkse beslommeringen
 • Leren hoe u dingen in perspectief zet en hoe u zich emotioneel aanpast 
 • Bewust worden van uw kwetsbaarheden en zodoende, risico op emotionele besmetting inperken

Modaliteiten : 

 • U heeft al een uitgebreide opleiding coaching/ShiftMaker achter de rug,
 • Gesprek met de supervisor
 • U verbindt zich ertoe om de 4 sessies bij te wonen.

Prijs : 1.400 € per persoon en zonder btw
 

Volledige kosten en programma

Ik schrijf me in

 

Afbeelding
formation coaching, atelier découverte de soi, formation intelligence collective

Zowel groepen als individuen kunnen deze opleidingen en bijhorende modules volgen 

Nooit meer in je eentje verandering moeten verwerken

Om verandering binnen bedrijven te begeleiden zijn individuele en organisatorische ‘transformatie’-capaciteiten nodig.
De reden waarom we de Butterfly&CO-school opgestart hebben, is precies om de ‘ShiftMakers’ van morgen op te leiden.

Onze doelstellingen zijn eenvoudig:

 • Leiders inspiratie geven om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van morgen.
 • Hen doeltreffende en vernieuwende methodes, competenties en tools meegeven.
 • Hulp bieden bij de introspectie die nodig is om stappen vooruit te zetten.
 • Een netwerk en community van visionaire, solidaire en actieve veranderingsmanagers creëren.

 

Volgende data


 

 • Van 19 tot 21/04/2023

  Shiftmaker Level 1 2023

 • 5/06, 6/06 & 12/06/2023

  "Be the actor of your leadership style"

 • 2/10, 3/10 & 26/10/2023

  "Communication as an asset to cooperation"