Algemene voorwaarden

Juridische informatie - Gebruiksvoorwaarden van de website

Het gebruik van de website van Butterfly&CO BV is onderworpen aan het respect voor de algemene voorwaarden die hieronder beschreven staan. Door deze website te bezoeken, verklaart u dat u kennisgenomen hebt van die algemene gebruiksvoorwaarden en ze zonder enig voorbehoud aanvaardt.

Kwaliteit van de informatie en de dienstverlening, beperking van de aansprakelijkheid

De onderneming Butterfly&CO BV besteedt de grootst mogelijke zorg aan haar website. Toch garandeert ze niet dat de vermelde informatie altijd klopt. De gebruiker is zich er ook van bewust dat die informatie veranderd kan worden zonder voorafgaand bericht. Butterfly&CO BV wijst dan ook elke aansprakelijkheid af wat de inhoud van zijn website betreft of het eventuele gebruik ervan.

We vestigen de aandacht van de bezoeker op het feit dat de tarieven en prijzen die de website mogelijk vermeldt enkel bij wijze van indicatie gegeven worden. Als u een officiële offerte of een bindende offerte wenst, vragen we u om rechtstreeks contact op te nemen met

Butterfly&CO BV
Kroninglaan 129
1200 – Brussel
Tel : 0486/752234 (Emmanuelle Boelens)
Tel : 0476/266460 (Marie Hendrick)
Email : info@butterflyandco.eu

De hyperlinks die te vinden zijn op de site en bezoekers naar andere internetsites leiden, brengen geen aansprakelijkheid mee voor Butterfly&CO BV wat de inhoud van die sites betreft. De risico’s die verbonden zijn met het bezoek aan die sites komen geheel toe aan de gebruiker. Die bezoeker zal zich houden aan hun gebruiksvoorwaarden.

Butterfly&CO BV kan bovendien niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde URL-adressen of domeinnamen op zijn website.

Butterfly&CO BV doet er alles aan om elke onderbreking wegens technische problemen te vermijden. Toch wijst het bedrijf elke aansprakelijkheid af betreffende onderbrekingen in de dienstverlening of andere technische problemen.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, layouts, logo’s, foto’s, video’s, illustraties en alle andere onderdelen van de website zijn beschermd door auteursrecht of, in het geval van gegevensbanken, door een specifiek recht. Al deze elementen zijn eigendom van Butterfly&CO BV en de merken die de onderneming commercieel uitbaat of, indien van toepassing, van een derde partij die Butterfly&CO BV de uitdrukkelijke toelatingen heeft gegeven.

Tenzij anders vermeld mag de informatie die op de site staat (zowel tekst als cijfermateriaal) gratis gebruikt worden, op voorwaarde dat de bron vermeld wordt en enkel voor gebruik dat niet voor commerciële of publicitaire doeleindendoeleinde bestemd is. Elke reproductie van deze informatie met commercieel of publicitair karakter is zonder voorafgaande toestemming echter strikt verboden, net als alle vormen van gebruik en reproductie van de andere elementen op deze website, zoals de grafische stijl, de beelden, de video’s, de animaties, de geluiden en de informaticatoepassingen. We vragen u om elke vraag op dit vlak schriftelijk te richten aan:

Butterfly&CO BV
Kroninglaan 129
1200 – Brussel
Tel : 0486/752234 (Emmanuelle Boelens)
Tel: 0478/652091 (Isabelle Dubois)
Tel : 0476/266460 (Marie Hendrick)
Email : info@butterflyandco.eu

Hyperlinks maken naar de website

Butterfly&CO BV geeft de toestemming om zonder voorafgaande aanvraag links te creëren die naar de homepagina van de website leiden of naar een andere pagina in haar geheel. Technieken gebruiken om de website geheel of gedeeltelijk op te nemen in een internetsite en daarbij de precieze herkomst van de informatie (al is het deels) te verbergen of verwarring te creëren omtrent de herkomst van de informatie (zoals framing of in-ling) vereist daarentegen de schriftelijke toelating van Butterfly&CO BV. We vragen u om elke vraag op dit vlak schriftelijk te richten aan:

Butterfly&CO SPRL
Kroninglaan 129
1200 – Brussel
Tel : 0486/752234 (Emmanuelle Boelens)
Email : info@butterflyandco.eu

Verstrekte informatie

We vragen u om geen illegale, dreigende, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, opruiende, pornografische of godslasterlijke informatie te verspreiden, of eender welke andere informatie die burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid met zich kan meebrengen volgens de wetgeving in het gebied waarnaar deze website verwijst.

Piraterij

Elke poging of actie om de website van Butterfly&CO BV illegaal te kopiëren is strafrechtelijk vervolgbaar voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Verviers (België).

Volledige gegevens

Butterfly&CO BV
Kroninglaan 129
1200 – Brussel
Tel : 0486/752234 (Emmanuelle Boelens)
Tel: 0478/652091 (Isabelle Dubois)
Tel : 0476/266460 (Marie Hendrick)
Email : info@butterflyandco.eu

Ondernemingsnummer: 0697 618 357

Bank: KBC BANK NV
BIC-code: KREDBEBB
Rekeningnummer: BE83 7360 4499 3415