Privacy

Principes betreffende het verzamelen van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens van de bezoekers worden verwerkt volgens de voorschriften van de EU-AVG (GDPR) van 25 mei 2018 omtrent de behandeling van persoonsgegevens.

Het wil concreet zeggen dat:

 • uw persoonsgegevens enkel verzameld en verwerkt kunnen worden in overeenstemming met de doeleinden die vermeld worden bij hun verzameling.
 • u het recht hebt om uw persoonsgegevens te raadplegen, na te gaan of ze correct zijn en eventuele fouten te laten corrigeren, maar ook om ze eenvoudigweg te laten schrappen. Daarvoor kunt u contact opnemen met de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens. U vindt de precieze gegevens hieronder.
 • Butterfly&CO BV zich ertoe verbindt om de beste veiligheidsmaatregelen te nemen en te vermijden dat derde partijen misbruik maken van de persoonsgegevens die u met ons gedeeld heeft.
 • Butterfly&CO BV de gegevens die over u verzameld zijn op geen enkel moment zal doorgeven aan derde partijen zonder voorafgaandelijk uw uitdrukkelijke toestemming gekregen te hebben.

De verantwoordelijke voor de verwerking

U mag elk verzoek en elke vraag omtrent de bescherming van de privacy op de site richten aan het postadres van

Butterfly&CO BV
Kroninglaan 129
1200 – Brussel
Email : info@butterflyandco.eu
Tel : 0486/752234 (Emmanuelle Boelens)

De persoon die zich over deze vragen en verzoeken ontfermt, is Emmanuelle Boelens.

Statistisch gebruik van informatie over de navigatie

Als u de website bezoekt, verzamelen de bezochte servers automatisch de volgende gegevens:

 • de datum en het uur waarop u toegang hebt gekregen tot de site
 • de bezochte pagina’s
 • de duur van uw bezoek
 • de frequentie van uw bezoeken
 • het type browser dat u gebruikt
 • het platform en/of het besturingssysteem dat op uw computer staat
 • de zoekmachine en de sleutelwoorden die u gebruikt hebt om de website te vinden
 • de geografische zone (stad)

Deze informatie wordt enkel bewaard om het aantal bezoekers van de verschillende secties van de website te meten en eventuele verbeteringen aan te brengen. De statistische tool die we gebruiken om deze gegevens te registreren, is Google Analytics.

Als u dat wenst, is het mogelijk om de registratie van uw bezoeken aan onze website te desactiveren. Daarvoor kunt u gebruikmaken van een module die Google Analytics aanbiedt.

We oogsten op geen enkel moment persoonsgegevens zoals voornaam, naam, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (geanonimiseerde gegevens) of postadres. De enige uitzondering is een formulier dat de bezoeker spontaan en vrijwillig invult. Dat legt duidelijk uit waarvoor we de verzamelde gegevens gebruiken.

Gebruik van cookies

Om uw navigatie op de site vlotter te laten verlopen en het technische beheer te optimaliseren kan Butterfly&CO BV occasioneel gebruikmaken van ‘cookies’.
Een ‘cookie’ is een klein stukje informatie dat een website opslaat in de browser van uw computer. Die ‘cookie’ kan dan opgevraagd worden wanneer u dezelfde site nogmaals bezoekt. Enkel de website die de ‘cookie’ gecreëerd heeft, kan hem lezen. De website gebruikt die ‘cookies’ voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld om uw voorkeur voor bepaalde soorten informatie op te slaan. Daardoor hoeft u niet telkens opnieuw dezelfde gegevens in te voeren als u een website opnieuw bezoekt.
Onze website installeert twee soorten ‘cookies’:

 • Google Analytics ( zie hierboven )
 • Youtube

De meeste ‘cookies’ werken enkel zolang u de website bezoekt. Geen enkele bevat informatie waardoor u gecontacteerd kan worden per telefoon, e-mail of via de post. U kunt uw browser ook zo configureren dat hij u er telkens van op de hoogte brengt wanneer er een ‘cookie’ gecreëerd wordt of verhindert dat ze op uw computer opgeslagen worden.

Sociale media en netwerken

Butterfly&CO BV heeft een activiteit op de sociale netwerk gecreëerd via officiële pagina’s. Op die manier kunnen we communiceren en in interactie treden met ons publiek.

Op de volgende internetpagina’s kunt u lezen op welke manier de respectieve netwerken en media zich houden aan de voorschriften van de EU-AVG:

We geven nog mee dat u als gebruiker van deze netwerken en sociale media normaal gezien al telkens de gebruiksvoorwaarden hebt moeten aanvaarden. Butterfly&CO BV kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonsgegevens die u op deze netwerken en media achterlaat bij uw bezoeken en interacties via onze pagina’s en officiële accounts.