De hiërarchische organisatie

herzien

Doelstelling

Andere, meer effectieve organisatievormen vinden dan een piramide of top-down vorm

Praktisch

We stellen een diagnose van uw organisatie op basis van 8 invalshoeken, en we evalueren samen met u hoe u ‘de cursors’ kunt verplaatsen.

Afbeelding
Vision et accompagnement d'entreprise

« We proberen om ons te organiseren als een oer woud. Elk imperium is gedoemd om uiteindelijk in elkaar te storten. Maar het woud zal altijd blijven bestaan. » 
Zhan Ruimin, CEO Haier, Chine

Hoe moet u zich organiseren
om de huidige uitdagingen aan te gaan?

DE ONDERNEMINGEN VAN VANDAAG MOETEN ZICHZELF DIE BELANGRIJKE VRAAG STELLEN

Een nieuwe manier van werken

Welke werkwijze dienen we in te voeren om op een doeltreffende manier onze doelstellingen te realiseren?

Moeten hiërarchische verantwoordelijken als enigen de besluitvorming in handen nemen, of kunnen de teamleden ook betrokken worden om efficiënt samen te werken?

Het antwoord is simpel :

IEDEREEN IN DE ONDERNEMING MOET DE MOGELIJKHEID KRIJGEN OM DEEL TE NEMEN AAN HET BEDRIJFSLEVEN, PASSENDE VERANTWOORDELIJKHEDEN TE DRAGEN EN INITIATIEVEN TE NEMEN

BIJ BUTTERFLY&CO

begeleiden we ondernemingen bij dat proces via meerdere fases
 

 1. Een diagnose stellen van de situatie
 2. Een zacht aanpassingsplan voor de interne werking van uw onderneming implementeren
 3. Elk van die fasen begeleiden en opvolgen

Waarom een zachte aanpassing ?

Omdat we ermee rekening houden dat iedereen, op elk niveau van de hiërarchie, zich gedurende de implementering van de nieuwe maatregelen goed moet voelen.

 • Volgens de behoeften passen we onze unieke formule toe. Ze omvat bewustwording, opleiding, begeleiding van de managers, visie op de ‘bedrijfscultuur’, werksessies rond collectieve intelligentie, toezicht, ‘meta’, d.i. (de kunst om als groep te zien hoe hij functioneert), werkhouding en inzicht in de invloed die ze heeft op de onderneming.
 • Als ondernemingen een antwoord willen bieden op de wereld van de 21ste eeuw, dienen ze gebruik te maken van nieuwe prestatie hefbomen, zoals autonome teams en aangepaste hiërarchische structuren.

Overstappen van planning naar experiment

Op een gegeven ogenblik is het tijd om een punt te zetten achter de planning en tot de actie over te gaan.

Butterfly&CO biedt u een begeleiding aan die uw aanpassingsvermogen zal versterken: experimenteren met nieuwe werkwijzen en zich vervolgens aanpassen aan wat er gebeurt.

Door te werken aan uw aanpassingsvermogen zult u krachten aanspreken waarvan u niet vermoedde dat u ze in huis had: minder stress, een scherper reactievermogen, meer kansen om te overleven in geval van crisis, …

De laatste jaren hebben aangetoond hoe naïef het is om te denken dat we de toekomst kunnen voorspellen. De globale strategie van uw onderneming versterken met aanpassingsvermogen is cruciaal om uw doelstellingen te bereiken.
 

U SPRINGT NIET IN HET IJLE ZONDER VANGNET.
WE ZIJN ER OM U TE BEGELEIDEN

Hoe pakt u het concreet aan?

 • Creëer een veilige omgeving om te experimenteren:  (recht op fouten, geen druk op het resultaat als ik iets opnieuw probeer, …)
 • Beloon vernieuwende ideeën
 • Trek tijd uit om de wereld buiten de onderneming te verkennen
 • Durf tot de actie over te gaan zonder te weten wat er zal gebeuren

Overstappen van een hiërarchische piramide naar een netwerk

Het vertrouwen winnen van de klanten houdt ook in dat u vertrouwen creëert binnen uw onderneming zelf.

Het organigram in de vorm van een piramide of de functionele matrix-organisatie beantwoorden niet meer aan de flexibiliteit, het aanpassingsvermogen of de snelheid die bedrijven vandaag aan de dag moeten leggen.

Uw teams meer autonomie gunnen, gemakkelijker toegang geven aan de informatie binnen uw teams, het vermogen ontwikkelen om collectief beslissingen te nemen: het zijn enkele sleutels die u zullen helpen om de werking van uw onderneming ten gronde aan te passen.

DE REALITEIT OP HET TERREIN EN DE FEEDBACK VAN DE MENSEN DIE RECHTSTREEKS IN CONTACT STAAN MET UW KLANTEN MOETEN EEN REËLE IMPACT HEBBEN OP DE ORGANISATIESTRUCTUUR VAN UW ONDERNEMING.

Overstappen van geheimhouding naar transparantie in de onderneming

Als u toegang geeft tot informatie waar ze nodig is en niet enkel aan de mensen die beslissingen nemen, zal u dat in dank afgenomen worden door uw werknemers, die zich meer verantwoordelijk en betrokken zullen voelen.

Zonder te spreken van de tijdwinst die u boekt door uw procedures meer gestroomlijnd te maken.

Hoe pakt u het concreet aan?

 • Moedig uw leidinggevenden aan om transparant te communiceren
 • Leg uit hoe de acties die u onderneemt zullen leiden tot de vooropgestelde doelen
 • Maak de informatie toegankelijk, bijvoorbeeld via gedeelde clouds
 • Creëer transparantie rond de resultaten van uw onderneming, zowel de doelstellingen als de behaalde resultaten
 • Schep daarbij ook klaarheid rond de financiële informatie: resultaten, verloning, …
Afbeelding
Butterfly and Co

Wil u zich wapenen met tools om uw organisatie van binnenuit te veranderen?

Raadpleeg de toolkit van Butterfly & Co

We hebben talrijke werkinstrumenten ontwikkeld

OM U TE HELPEN BIJ HET PROCES. HIER VINDT U ENKELE "TOOLFICHES"