« De meest fundamentele menselijke behoefte is om te begrijpen en begrepen te worden. De beste manier om anderen te begrijpen, is door naar hen te luisteren. »

Ralph Nichols

Afbeelding
Logo Servier
Servier
France
HR Performance Director

Butterfly kent ondernemingen en houdt van de bedrijfswereld

« Butterfly kent ondernemingen en houdt van de bedrijfswereld … ze weten hoe ze ons kunnen helpen om een onderneming geleidelijk en grondig te veranderen. De begeleiding die ze bieden, is op maat gemaakt, aangepast aan elke behoefte, situatie, uitdaging … met een luisterend oor en veel intelligentie. De benadering om binnen de organisatie veranderingsmanagers (ShiftMakers) te vormen en te ontwikkelen, zorgt ervoor dat we ons de tools en de richting van de transformatie goed eigen kunnen maken. Het is een waarborg voor efficiëntie. Ik heb genoten van de vitaliteit van de sprekers, de originaliteit van de begeleidingspatronen en de resoluut menselijke benadering, volledig in dienst van de mensen en de business.»

Afbeelding
Sagrex - HeidelbergCement Benelux
Maugras
Cyprien
General Manager
Sagrex

De workshop over visie was fundamenteel voor de dynamiek binnen ons team

" De workshop over visie onder leiding van Isabelle was fundamenteel voor de dynamiek binnen ons team rond een gemeenschappelijke ambitie. Isabelle nam de tijd om onze uitdagingen en bedrijfscultuur goed te begrijpen. Daarna hielp ze via een afgebakend maar flexibel traject om naar voren te brengen waar we als team naartoe willen en hoe we daar kunnen geraken. Isabelle kon zich aanpassen aan de verschillende persoonlijkheden, zodat we allemaal met vertrouwen onze bijdrage konden leveren om de visie en het stappenplan van Sagrex op te bouwen. We voelden ons allemaal betrokken. "

Afbeelding
Témoignage de la RTBF pour le coaching d'entreprise par Butterfly&CO
Sylvain Fontaine
Estelle Kuperschmidt
RTBF

Het verandert alles!

“ We hebben elk van ons welzijnsteams samengesteld en de methodes van collectieve intelligentie toegepast. Bij de eerste meetings was ik nerveus. Ik had mezelf onder druk gezet en ik dacht dat ik alles in goede banen moest leiden. In de loop van de meetings heb ik echter begrepen dat de technieken van collectieve intelligentie veel druk wegnamen en ervoor zorgden dat de meetings soepeler verliepen.
In het team hebben we samen een kader vastgelegd: respect, welwillendheid, niemand onderbreken, vertrouwelijkheid, geen gsm,…
In de loop van de meetings is onze manier van vergaderen ook steeds meer volwassen geworden. We aanvaarden dat we niet altijd dezelfde mening hebben over een thema maar kunnen dat zonder agressiviteit onder woorden brengen. En de kers op de taart: we hebben allemaal meer en meer verantwoordelijkheden gekregen. De rollen werden verdeeld, de teamverantwoordelijke is niet de persoon die de meeting leidt, iemand waakt erover dat we de timing van de orde van de dag respecteren, de teamleden nemen initiatieven buiten de meetings.
‘Voor ons werkt het, maar ik zie niet hoe onze managers, bepaalde van mijn collega’s of de vakbondsvergaderingen die methodes zullen aanvaarden.’ Die vrees hadden we allemaal, de welzijnscoördinatoren en -teams. ”

Afbeelding
Témoignages de la Banque Degroof Petercam - Accompagnement en entreprise
Degroof Petercam
Belgie
Director

De ervaring met Butterfly&CO

“Mijn ervaring is dat onze samenwerking met Butterfly&CO een muur van vertrouwen heeft gebouwd in mijn team. We hebben steen per steen de nodige ingrediënten op elkaar gestapeld om iedereen in het team vertrouwen in te boezemen.”