Coaching

Afbeelding

Butterfly&CO staat voor
een hecht team van professionele coaches en trainers.

De relatie die we met u aanknopen is vergelijkbaar met die van een co-piloot, een geëngageerde partner aan uw zijde. Dankzij de begeleiding die we bieden, komt u weg uit uw geïsoleerde positie. Samen bouwen we aan uw project om in volledige autonomie te groeien.

Afbeelding
Coachin individuel et d'équipe

We werken in een geest van partnerschap, en houden rekening met interne zowel als externe stakeholders

Het bedrijfsleven is complex en onzeker. Zowel managers als ondernemingen weten dat.

We nodigen de spelers uit om te evolueren, sterker te worden en hun individuele handelswijzen aan te passen, zodat ze gemakkelijker hun weg kunnen vinden in die veranderende omgeving.

Verantwoordelijken, managers en teamleden hebben soms het gevoel dat ze er professioneel alleen voor staan en alles op hun eentje moeten oplossen. Ze hebben dan ook nood aan begeleiding, een positieve blik die hen ondersteunt op hun weg voorwaarts.

Hoe helpen we precies?

 • We scheppen een klimaat van veiligheid en bondgenootschap met de persoon die we begeleiden.
 • We bieden steun door gespecialiseerde feedback te geven en zorgen ervoor dat de persoon zichzelf beter leert kennen.
 • We geven uitleg over theoretische modellen en eenvoudige technieken.
 • We delen onze kennis over menselijke communicatie en psychologie, en we begeleiden de persoon bij het leerproces.
   

Waarmee kunnen onze persoonlijke coaches u helpen?

 • Inzicht krijgen in de verantwoordelijkheden die verbonden zijn met een functie en zich die toe-eigenen (bijvoorbeeld als u aantreedt in een nieuwe functie);
 • Tools aanleren waarmee u kunt ontcijferen en begrijpen hoe mensen functioneren en welke verschillende soorten persoonlijkheden er zijn;
 • Uw communicatie aanpassen aan die verschillende soorten persoonlijkheden en daardoor beter omspringen met conflictsituaties;
 • Kwaliteitsvolle relaties onderhouden met elke medewerker en de samenwerking bevorderen;
 • Omgaan met emoties;
 • Steun krijgen tijdens periodes met ingrijpende veranderingen;
 • Uw welzijn en uw prestaties (verder) ontwikkelen.

Download het volledige programma

Ik vraag mijn persoonlijke begeleiding aan

Uw onderneming is meer dan de som van alle individuele medewerkers. Daarom begeleidt Butterfly&CO ook uw teams om een grondige verandering te stimuleren. Onze coaching zorgt voor betere competenties bij elk van uw medewerkers, meer waardevolle menselijke interacties en een efficiëntere organisatie van uw teams.
 
Om dat te bereiken, werken we in verschillende fases:

 • We hebben een persoonlijk gesprek met elk lid van het team. Zo komen we tot een correcte analyse van de beginsituatie en smeden we een vertrouwensband tussen coach en deelnemers.
 • We stellen een diagnose en doen aanbevelingen. Op basis van de persoonlijke gesprekken komen we tot een evaluatie en die leggen we voor aan de directie, samen met een voorstel tot te volgen richtlijn.
 • We starten dan een coaching-workshop voor de teams op, waarbij we zorgen voor een een positieve dynamiek tussen de teamleden zodat de voorgestelde oplossingen ook concreet geïmplementeerd worden.

De leidinggevenden en de teamleden kunnen altijd in alle vertrouwen hun verwachtingen en bedenkingen delen met een van onze co-hosts.

Waarmee kunnen onze teamcoaches u helpen?

 • De transversaliteit tussen de teamleden vergroten;
 • Vertrouwen scheppen tussen de teams;
 • De onzichtbare relaties duidelijker blootleggen;
 • Samen een uitdaging aangaan;
 • Uzelf wat tijd gunnen om voor zichzelf te zorgen!

Download het volledige programma

Ik vraag de begeleiding van mijn team aan