Moeilijk en/of ongemakkelijk?

donderdag, februari 2, 2023 - 10:46

In dit artikel nodigen we je uit om het nauwe verband tussen moeilijkheden en ongemakken te onderzoeken. Het komt ons inderdaad voor dat door ze bewust en gewetensvol te gebruiken, kunnen we:

  • positieve in plaats van negatieve gevolgtrekking hebben,
  • toegang tot lichaamstaal
  • en deuren openen voor individuele en/of collectieve ontwikkeling.

Dus wees klaar voor een reis tussen semantiek en gevoelens.

Wat zegt het woordenboek?

Laten we beginnen met enkele definities. De strikte definitie van deze 2 woorden is:.

  • "Moeilijk": wat niet gemakkelijk te bereiken is, wat een aanzienlijke inspanning vereist; inspannend of onhandig.
  • "Ongemakkelijk": wat een gevoel van ongemak geeft; gênant.

Wat zegt Wikipedia van confort ?

“Comfort is een aanduiding van een situatie waarbij de toestand van de mens als aangenaam wordt ervaren; een staat van welzijn, en die ook gekenmerkt wordt door de afwezigheid van onaangenaamheden. Het is een staat van zijn waarin de mens geen moeite hoeft te doen om zich goed te voelen. Comfort is een gevoel van welzijn dat een drievoudige oorsprong heeft (fysiek, functioneel en psychologisch).

Het is een van de bouwstenen van het begrip kwaliteit van leven, en heeft weerslag op de gezondheid en de ontwikkeling van de mens. Het begrip wordt derhalve bestudeerd door economen, industrieel ontwerpers en kledingmakers.”

Een demotiverend moeilijkheid?

We weten allemaal dat veranderen ingewikkeld is. Door bepaalde gedragingen, houdingen, leerprocessen of ervaringen als moeilijk te verankeren, worden ze  onoverkomelijker, moeilijker, tijdrovender of energieverslindender en daardoor minder aantrekkelijk. Zo kan het noemen van iets moeilijks zwaarte, ontmoediging en afsluiting veroorzaken.

Ook al is de moeilijkheid voor sommigen een drijvende kracht of een positieve uitdaging. Uiteindelijk kan dit de wens verminderen om de vaardigheden te ontwikkelen, er opnieuw mee te experimenteren of ze te oefenen.

Kijk naar moeilijkheid door het sleutelgat van comfort

Laten we nu van vocabulaire veranderen en "moeilijk" vervangen door "ongemakkelijk". Nu kijken wat er gebeurt. “Tijdens een training worden deelnemers uitgenodigd voor een inclusie oefening. Dit bestaat uit het vormen van paren en het in stilte verbinden met de eigen energie en die van de ander ontmoeten. Deelnemer Anne getuigt: “Het was moeilijk voor mij”. De trainer vraagt ​​haar of het moeilijk of ongemakkelijk was. Anne formuleert een paar korte zinnen en wordt zich bewust van de energieverschuiving als ze van het ene woord naar het andere gaat: “De oefening was trouwens makkelijk en ik voelde me er ongemakkelijk bij.

Het is interessant. Dit opent wegen voor reflectie en ontwikkeling. » We kunnen duidelijk zien dat het openen van de deur naar comfort in werkelijkheid andere horizonten onthult, eerst die van welzijn en die van "je goed voelen" en dus van het lichaam.

De vraag "makkelijk of moeilijk" is hier absoluut niet uitgewist. Maar door er het begrip comfort aan toe te voegen, kunnen de 'gemakkelijke en ongemakkelijke' combinaties worden geïdentificeerd die interessante plekken kunnen zijn voor persoonlijke ontwikkeling.

Nieuwe vragen stellen

Door deze nieuwe horizonten zijn dus andere vragen mogelijk:

“Waar heb ik dit ongemak gevoeld?”, “Wat heb ik nodig om me goed te voelen?”, “Wat weet ik al over dit ongemak?”, “Hoe kan ik voor mezelf zorgen op deze locatie?” maar ook: “Kan ik dit ongemak verdragen? of "Hoe evolueert het?"

Zo opent zich op de meest natuurlijke manier een nieuwe speelruimte voor ons.

Een voet in de zone

Maar dat is niet alles. De combinatie “moeilijk/ongemak” brengt ons ook bij de begrippen “comfortzone” en “ongemakzone”.

“Uit je comfortzone stappen is een acteur in je leven zijn, daar blijven is een toeschouwer zijn. » Nanan-akassimandou

Het begrip 'zone' introduceert een nieuwe, minder semantische dimensie aan de reflectie. In werkelijkheid wordt deze dimensie 'systemisch' of groep genoemd omdat ze deel uitmaakt van een omgeving en een context.

“Veel van wat je wilt in het leven ligt buiten je comfortzone. » Idowu Koyenikan

De zone maakt het mogelijk om een ​​duidelijke omtrek van het ongemak te definiëren, waardoor de impact van de moeilijkheid tot dezelfde omtrek wordt beperkt. Het maakt het mogelijk om het ongemak in een beperkt kader te vatten en zo zowel het begin als het einde te zien. Sterker nog, de moeilijkheid kan nu worden gezien als een grens die moet worden overwonnen, als een persoonlijke of groepsuitdaging.

Wat aanvankelijk een demotivator was, is nu een ambitie, een drijvende kracht.

“Uit je comfortzone stappen hoort ongemakkelijk te zijn omdat we ons op nieuw en onbekend terrein bevinden. Ongemakkelijk zijn is een teken van succes, GEEN mislukking! Dus als we ons ongemakkelijk buiten onze comfortzones bevinden, betekent dat dat we groeien. En DAT is reden voor een feestje! ". Roz Savage

Jij bent aan de beurt !

We zien het nu. De deur openen naar het gemakkelijke, gekwalificeerd als (tijdelijk) ongemakkelijk, opent velden van mogelijkheden, evolutie en beweging. Er is dus nog maar één ding te doen. Deze aanpak testen! Stel uzelf de vraag naar uw uitdagingen en probeer de perceptie die u en uw teams daarvan hebben, bij te stellen.

Aarzel niet om naar ons terug te komen en ons te vertellen over de moeilijkheden die u ondervindt bij het veranderen van moeilijkheid perceptie. Uitwisselen is vooruitgaan... dus aarzel niet.

 

Artikel door Isabelle Dubois & Delphine Brasseur

Ontdek onze Shiftmaker school